Content page
Bildextra: Så blir Atrium Ljungbergs nya klenod | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bildextra: Så blir Atrium Ljungbergs nya klenod

Hösten 2019 är det tänkt att Atrium Ljungbergs kontorsfastighet i Hagastaden ska stå klar. Fastigheten planeras till 26 000 kvadratmeter och ska locka hyresgäster inom life science. Planerna är en hyresnivå på 3.900 kronor per kvadratmeter.  

Atrium Ljungberg planerar att påbörja projekteringen av sin fastighet Life City i Hagastaden under 2016. Själva byggstarten är satt till 2017 och invigning är planerad till hösten 2019. Nu pågår arbetet med ett slutgiltigt exploateringsavtal och att söka bygglov.

Fastigheten kommer landa på 26.000 kvadratmeter fördelat på ett dubbelt entréplan samt fem våningsplan. Varje våningsplan blir 4.200 kvadratmeter. Företaget hade länge planer på ett sjätte våningsplan vilket skulle ha inneburit en uthyrningsbar yta på 30 000 kvadratmeter men nöjer sig med en våning mindre. Atrium Ljungbergs Life City har en byggrätt på 36 000 kvm med en byggnad för verksamheter inom life science.

Fastigheten Life City ska placeras över motorvägen E4/E20 mellan Norra Tornet, som Oscar Properties planerar, och Nya Karolinska Universitetssjukhuset.

Så här är det tänkt att Hagastaden ska se ut när stadsdelen är färdigutvecklad. Illustration: ON Arkitekter
Så här är det tänkt att Hagastaden ska se ut när stadsdelen är färdigutvecklad med Atrium Ljungbergs Life City-fastighet placerad över E4/E20. Illustration: ON Arkitekter

I området kring Hagastaden har Atrium Ljungberg i dag fyra fastigheter; Blästern 6, Blästern 11, Blästern 13 och i slutet av 2012 förvärvades Härden 14 från GE Capital Real Estate, och har totalt 94.000 kvadratmeter. Blästern-byggnaderna är äldre industrifastigheter som Apotekarnes Mineralvattenfabrik, Glashuset och PV-palatset från 1930-talet som moderniserats till kontorslokaler.

Den nya Life City-fastigheten är tänkt att fungera som ett klustret för hyresgäster inom life science. Totalt får Atrium Ljungberg över 110 000 kvadratmeter i Hagastaden när Life City-fastigheten är färdigbyggd hösten 2019.

– Markanvisningen och detaljplanen är planerad för life science, så hyresgäster ska vara verksamma inom detta område, berättar Peter Johansson, Marknadsansvarig Kontor på Atrium Ljungberg.

Sedan slutet av augusti har förhandlingar med potentiella hyresgäster pågått. Hittills har inga avtal signerats men hyresnivån är planerad till 3.900 kronor per kvadratmeter.

– Vi ser ett enormt uppsving för klustret kring life science i Hagastaden och vi för konkreta dialoger med hyresgäster och har fått en enorm respons. Vi söker först efter ett par tunga hyresgäster, säger Peter Johansson till Fastighetsvärlden.

Atrium Ljungberg är en de större fastighetsägarna i området och några av hyresgäster i Hagastaden idag är Stockholms läns landsting, Vironova och senaste större tillskottet MSD.

I Hagastaden har NCC byggt en och är i slutfasen med ytterligare en kontorsfastighet i närheten av Atrium Ljungbergs projekt. De båda fastigheterna, Torsplan 1 och 2, är på 30.000 kvadratmeter respektive 23.000 kvadratmeter. Fastigheterna är sålda till KLP och Castellum. I närheten har även några aktörer satt igång med bostadsproduktion. Bland annat kommer Ikano Bostäder bygga två lamellhus och fyra högre tornhus på upp till 13 våningar: Totalt blir det cirka 270 lägenheter med inflyttning i olika etapper från 2019. Även Veidekke Bostad planerar att bygga cirka 300 bostadsrättslägenheter vid Hagaterassen med inflyttning under 2018.

Här finns en 3D-film om Life City

Text Jonas Karström

Atrium Ljungbergs fastighet Life City sett från motorvägen E4/E20 norrgående. Illustration: ON Arkitekter
Fasaden på Atrium Ljungbergs fastighet Life City sett från motorvägen E4/E20 norrut. Illustration: ON Arkitekter
xx
Life City planeras bli 26.000 kvadratmeter med ett dubbel entreplan. Illustrationer: ON Arkitekter.
En av Atrium Ljungbergs befintliga fastigheter, Blästern 6, i Hagastaden. Foto: Erik Lefvander
En av Atrium Ljungbergs befintliga fastigheter i Hagastaden, Blästern 6. Foto: Erik Lefvander

MER stenafastigheter.se

Comments are closed