Content page
NPO: Demografiska utmaningar skapar möjligheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NPO: Demografiska utmaningar skapar möjligheter

Låga räntenivåer, god tillgång på finansiering, volatila globala börser och låg avkastning på obligationsmarknaden är bidragande faktorer till det stora intresset för nordiska fastigheter. Och stora demografiska förändringar skapar utmaningar och möjligheter på fastighetsmarknaden de kommande åren, enligt vårens utgåva av Newsec Property Outlook.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed