Content page
Bokrisen kräver politiskt ledarskap på högsta nivå | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bokrisen kräver politiskt ledarskap på högsta nivå

Bostadskrisen är en politisk skapelse. En politik för att komma till rätta med detta misslyckande kommer därför att kräva svåra kompromisser av alla partier. Nu behövs ­moget politiskt ledarskap på högsta nivå, skriver Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, på SvD Debatt.

– Den historiska domen kommer att vara mycket hård mot de inblandade om inte verklig­hetens behov prioriteras framför gamla ideologiska låsningar och skadliga politiska lösningar. Det är hög tid för moget politiskt ledarskap på högsta nivå, säger Reinhold Lennebo och fortsätter.

– Alla inser i dag att krisen på bostadsmarknaden är oerhört allvarlig för Sverige och för oss som bor här. Livsdrömmar krossas och den ekonomiska utveck­lingen hotas. Boverket uppskattar att bara hyresregleringen kostar det svenska samhället 10 miljarder kronor per år. Trots detta har för lite hänt. De påbörjade blocköverskridande samtalen har därför karaktären av politikens sista chans att visa insikt och ledarskap innan bostadskrisens effekter blir katastrofala, säger Reinhold Lennebo.

Det är de svåra frågorna som måste diskuteras i de bostadspolitiska samtalen menar Reinhold Lennebo och räknar upp fem prioriterade områden: 

  • Hyressättningssystemet måste reformeras – med bibehållet starkt konsumentskydd – med friare avtalsformer och möjlighet till indexjustering av hyror
  • Inför låg moms på hyror för att stimulera investeringar i såväl nyproduktion som befintliga hyreslägenheter
  • Avvecka flyttskatten för att stimulera rörlighet och att befintliga bostäder utnyttjas bättre
  • Avstå från byggsubventioner till fastighetsbranschen
  • Förbättra systemet med bostadsbidrag för att ge resurssvaga hushåll bättre möjligheter att efterfråga en god ­bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

– Bostadskrisen är en politisk skapelse. En politik för att komma till rätta med detta misslyckande kommer därför att kräva svåra kompromisser av alla partier och är ett gemensamt ansvar för regering och opposition. Aldrig har det ansvaret varit större än nu. Och det ansvaret kan inte statsministern delegera, säger Reinhold Lennebo.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed