Content page
Effektiv stadsutveckling kräver juridisk styrning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Effektiv stadsutveckling kräver juridisk styrning

Genom enkla lagändringar och bättre tillämpning av befintliga lagar kan planprocesserna snabbas på.Magnus Josefsson och Hillevi Börjesson på Mannheimer Swartling resonerar här om hur juridiken kan effektivisera stadsutvecklingen.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed