Content page
Savills IM spanar in ett flertal orter – vill öka kraftigt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Savills IM spanar in ett flertal orter – vill öka kraftigt

Vill dubbla beståndet i Norden till 20 mdr – Fokus på Sverige. Savills investment Management äger fastigheter för nästan 150 miljarder kronor fördelade över 17 länder i Europa och Asien. Beståndet i Norden är värt nästan 10 miljarder kronor, varav 40 procent finns i Sverige.

– Vi gillar Sverige och fler av de som investerar i våra fonder har ett stort intresse för Sverige. Så det är en viktig och bra marknad för oss, säger Justin O’Connor, koncernchef vid Savills investment Management, som i dagarna är på besök i Sverige.

Vid kontoret i Stockholm finns tolv anställda och vid det i Köpenhamn finns det tre.

– Sannolikt kommer vi att växa och bli fler under året, men det beror lite på hur det går med förvärven, säger Peter Broström, Nordenchef vid Savills IM.

Bolagets svenska bestånd består nästan till lika delar av logistikfastigheter och butiksfastigheter. Dessutom äger Savills IM en kontorsfastighet på Kungsgatan i centrala Stockholm, fastigheten Bryggaren 16 (inköpt 2011). Bolaget har lagt flera bud på centrala kontorsfastigheter, men har inte nått hela vägen fram. Man har även varit med och räknat och några av de största fastigheterna som sålts.

– Sverige och Norden levererade bra under och efter finanskrisen. Sverige har en stark ekonomi och jämfört med Danmark och Finland så har Sverige en bättre ekonomi och därmed mer attraktivt. I Sverige råder det dessutom fortfarande mer attraktiva avkastningsnivåer än i till exempel Tyskland dit många andra investerare söker sig först, säger Justin O’Connor.

Savills IM har totalt sju fonder som har investerat i Norden, varav fyra är större och de andra berör enskilda fastigheter eller bestånd. Två är renodlade nordiska, en för retail och en för logistik. Den första är under avveckling efter att en fastighet i Skellefteå nyligen sålts. Den andra är stor och innehåller de fastigheter som ingick i miljardköpet från norska NRP i december 2014, bland annat Elgigantens stora lager i Jönköping om 95000 kvm (och som byggs ut med 15000 kvm höglager).

– Både logistik och retail är intressant för oss även framöver. När det gäller retail ska det vara något av det bästa på den aktuella orten. Vi kommer även fortsättningsvis vara selektiva. Det finns många på marknaden som för några år sedan förvärvade stora bestånd som kanske inte alltid innehöll de bästa fastigheterna, säger Justin O’Connor.

Peter Broström konstaterar att de regionstäderna är högintressanta att granska för förväv. De har en positiv befolkningsutveckling och konkurrensen om objekten är läge.

– Dessa städer har funkat bra för oss länge. Vi kan även tänka oss cityhandel, säger Broström.

Savills IM räknar med draghjälp i arbetet med att resa kapital till nya fonder genom förvärvet av SEB Asset Management AG som genomfördes i september 2015.

– Vi tror att det kommer att generera ytterligare kapital, säger Justin O’Connor.

Merparten av det kapital som strömmat in i Savills IM:s fonder kommer från Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Italien samt några några asiatiska länder.

O’Connor konstaterar att förutsättningarna för fastighetsinvesteringar ser något sämre ut idag jämfört med för ett år sedan.

– Det finns idag ganska mycket som är oroväckande, som till exempel Brexit, valet i USA och allt som händer i Mellanöstern. Det har varit en prispress på fastigheter i Europa ett tag men den håller på att stanna av. Det är svårt att säga vad som ska hända framöver. Vi är positiva när det gäller framtiden, men ändå något mindre positiva än vi var för ett halvår sedan. Vi är inte längre redo att ta den typ av risk som vi kanske tog tidigare, säger Justin O’Connor.

Fastighetsvärlden konstaterade för några dagar sedan att Savills IM fått ”superjackpot” genom att skriva hyresavtal med ett mini-Ikea i bolagets handelsfastighet Enebyängen (läs mer här).

– Det blev en väldigt stor grej, och vi har fått mycket gratulationer kring det, säger Peter Broström som berättar att Savills IM arbetat med den spektakulära uthyrningen sedan i november.

Broström konstaterar att det inte enbart är lycka kring uthyrningen.

– Vi funderar förstås en del kring hur trafiksituationen kommer att förändras med tanke på att upptagningsområdet sannolikt utvidgas och kommer skapa mer trafik till området.

När Fastighetsvärlden frågar Broström hur mycket Ikea-uthyrningen påverkat yielden för Enebyängen svarar han:

– Det var väl runt 6,25–6,5 procent och nu kanske det är en halv procentenhet ner med tanke på att mixen av hyresgäster förstärks.

Fastighetsvärlden Idag 2016-03-08

MER stenafastigheter.se

Comments are closed