Content page
Så blir nya Centralstationen – läs om Jernhusens planer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så blir nya Centralstationen – läs om Jernhusens planer

Jernhusen har lämnat in en detaljplaneansökan till Stockholms stad om att utveckla centralstationsområdet i Stockholm. Tanken är att överdäcka spåren och bygga en ny station ovanpå. Projektet möjliggör nybyggnation av kontor i city.

På tisdagseftermiddagen presenterade Jernhusen och Stockholms stad sin vision för hur Stockholms Centralstationsområde ska utvecklas.

De planerar att överdäcka stora delar av spårområdet där en ny station kommer vara i fokus. Den befintliga stationen kompletteras med två byggnader norr och söder om Klarabergsgatan.

– 250.000 personer passerar området varje dag. Om 20 år kommer det vara dubbelt så många, vi ser något helt annat framför oss jämfört med idag. Ett land i tillväxt behöver en fungerande infrastruktur och en ny centralstation är en del av lösningen på framtidens ökande transportbehov, säger Kerstin Gillsbro, VD på Jernhusen.

Jernhusen ser möjligheten att kunna börja bygga över spåren 2017 då Citybanan öppnar och det under några år blir färre tåg på bangården. En ny station kan stå klar tidigast 2022.

En tidig skissbild på hur entrén till nya stationen kan se ut. Skiss: Alessandro Ripellini Arkitekter.
En tidig skissbild på hur entrén till nya stationen kan se ut. Skiss: Alessandro Ripellini Arkitekter.

 

Del av det område som kommer att däckas över med den nya stationsbyggnaden.
Del av det område som kommer att däckas över med den nya stationsbyggnaden.

I november 2014 berättade Fastighetsvärlden att Jernhusen planerade för upp till 80.000 kvm nya lokaler vid Centralstationen – utan att behöva överdäckas (läs mer här). Den siffran har därefter justerats ned eftersom en ny station behöver utrymme.

Fastighetsvärlden Idag 2016-03-08

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed