Content page
Uppsala krymper planerna för Ullåker | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppsala krymper planerna för Ullåker

Det blir 7.000 lägenheter i stället för 8.000 i Ulleråker berättade Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden när han under måndagen presenterade förslaget till reviderat planprogram för Ulleråker. Dessutom förstärks skyddet av ekologisk värdefulla grönområden och grundvattentäkten.

För att minska antalet transporter och öka möjligheten att samordna användningen av idrottshallar och idrottsplaner ska nya förskolor och skolor i största möjliga mån placeras inom ett samma område, på samma sätt koncentreras servicefunktioner och verksamheter i ett stadsdelscentrum.

-Vi är tacksamma för det stora intresse som allmänheten har visat för projektet, det är många som tagit chansen att lämna synpunkter och när vi har gått igenom alla förslag har vi sett att det finns goda skäl att se över antalet lägenheter och att i ännu större utsträckning än tidigare säkra grundvattentäkt och grönområden, sa Erik Pelling på pressträffen.

Kommunen har satt tydligare mål och riktlinjer för placering och utformning av bebyggelsen för att ta ännu större hänsyn till områdets känslighet som grundvattentäkt och planen är att bjuda in experter från Uppsala universitet och från Ulltuna för att utveckla metoder att säkra vattentäkten.

Även kollektivtrafiken har setts över och kyrkogården skiljs från kollektivtrafik stråket och får därmed en lugnare miljö samtidigt som vattentornsparken får ett mer tillgängligt och publikt läge.

– Målet är att så många som möjligt som väljer att bo i Ulleråker ska kunna leva bilfritt och det innebär att vi behöver ha en väl fungerande kollektivtrafik och det kommer vi att ha

Det så kallade tallstråket kommer att breddas, och ska fungera som stadsdelspark. I största möjliga mån ska befintliga träd bevaras och nya träd planteras längs Dag Hammarskjölds väg. Ner mot Fyrisån minskas antalet lägenheter från 1000 till endast 500. Samtidigt ska parken vid Fyrisån bli större och få en tydligare karaktär.

Fastighetsvärlden Idag 2016-03-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed