Content page
Sofia Ljungdahl ny ledamot i Victoria Park | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sofia Ljungdahl ny ledamot i Victoria Park

Valberedningen i Victoria Park föreslår att Sofia Ljungdahl väljs in i bolagets styrelse efter Luciano Astudillo, som har avböjt omval.

Valberedningen föreslår även omval av styrelseledamöterna Henrik Bonde, Greg Dingizian, Bo Forsén, Pia Kinhult, Anders Pettersson, Lennart Sten och Isabelle Wikner samt att Bo Forsén omväljs till styrelseordförande.

Sofia Ljungdahl, född 1969, är affärschef i Besqab AB och är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i väg- och vattenbyggnadsteknik. Hon har tidigare varit projektutvecklingschef vid Rikshem AB och VD för Peab Bostad AB och har erfarenhet från ledande befattningar i JM-koncernen inom såväl byggverksamhet som projektutveckling.

Valberedningen i Victoria Park består inför årsstämman 2016 av Johannes Efstratiadis på Greg Dingizians mandat, Gillis Cullin, ordförande, på Östersjöstiftelsens mandat, Dan Olofsson och Anders Pettersson på egna mandat samt styrelseordförande Bo Forsén.

Fastighetsvärlden Idag 2016-03-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed