Content page
Värmdö avvaktar med försäljning till Rikshem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Värmdö avvaktar med försäljning till Rikshem

Kommunstyrelsen i Värmdö kommer inte att besluta om en försäljning av verksamhetslokaler vid onsdagens möte. Skälet är främst oklarheterna kring den tilltänkta köparen Rikshems ägare, styrelse och ledning. Beslutet gäller en affär om cirka 645 miljoner kronor.

Det har gruppledarna för Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna i kommunstyrelsen beslutat.

– Vi tycker att det är klokt att i det här skedet avvakta att teckna avtal, säger Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande (M). En ny styrelse i Rikshem ska utses den 11 mars och därefter återstår att se när det finns en ny ledning för bolaget.

I affären ingår bland annat köpa kommunhuset (i erbjudandet finns ett 20-årigt hyresavtal, 6.900 kvm), tre äldreboenden, brandstationen och hushållsporlinsfabriken. Totalt handlar det om, enligt uppgift till Fastighetsvärlden, om 40.000 kvm lokaler.

– Det har varit för mycket turbulens kring ägarnas olika uppfattningar om bolagets framtid och styrelsens agerande. Vi är därför i dagsläget inte redo att gå vidare med en försäljning av verksamhetslokalerna, enligt Mikael Lindström, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen (S).

– Värmdöborna måste känna förtroende för kommunens agerande i en så långsiktig fråga. Därför menar vi att det är bättre att parkera diskussionen och reda ut ett antal frågetecken, menar Anders Gullander, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (L).

Kommunstyrelsens presidium ser därför ingen möjlighet att besluta om en försäljning vid sammanträdet den 9 mars.

– Vi har en positiv inställning till Rikshem och det goda samarbetet som har inletts i Värmdö Bostäder AB, där Rikshem sedan den 1 december 2015 äger 49 procent av aktierna, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

Rådgivare till kommunen i värderingsfrågorna har speciellt tre bolag varit: Forum, Newsec och Cushman & Wakefield.

Efter delförsäljningen av bostäderna i Värmdö till Rikshem (1,4 miljarder) berättade Fastighetsvärlden att Värmdö kommun planerade att sälja två fastighetsbestånd med kommersiella fastigheter till ett värde om cirka 800 miljoner. Därefter har kommunen tänkt om och gjort om erbjudandet något till att endast omfatta ett paket – och det är det som Rikshem lagt ett bud om 645 miljoner kronor på.

Fastighetsvärlden Idag 2016-03-04

MER stenafastigheter.se

Comments are closed