Content page
Världens största samarbetsprojekt för energieffektiviserande renovering | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Världens största samarbetsprojekt för energieffektiviserande renovering

Världens största samarbetsprojekt för renovering av byggnader har officiellt lanserats den här veckan av Green Building Councils i hela Europa, däribland Sweden Green Building Council. Detta för att ta itu med en av regionens största klimatutmaningar - befintliga byggnader.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed