Content page
Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Ökad oro för sekundära lägen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarnas Sverigebarometer: Ökad oro för sekundära lägen

Låga räntor, begränsat utbud och brist på bra investeringsalternativ gjorde 2015 till ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Trenden förväntas hålla i sig även under 2016. Oron för utvecklingen i mer sekundära lägen utanför storstäderna har dock ökat, vilket märks i ett minskat intresse för fastighetsinvesteringar på dessa marknader. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

Fastighetsägarnas Sverigebarometer 2016 är en enkät som omfattar 500 av landets fastighetsägare. Dessa kan blicka tillbaka på ett bra år då kommersiella fastigheter till ett värde av närmare 150 miljarder bytte ägare. Drygt 80 procent av landets fastighetsägare är nöjda med lönsamhetsutvecklingen. 

– Intresset för fastigheter i allmänhet och för kontorsfastigheter i synnerhet har varit stort de senaste åren, vilket knappast är förvånande. Avkastningen har ju varit betydligt bättre än på statsobligationer som, rätt eller fel, oftast ses som alternativet till fastighetsplaceringar, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Det stora intresset har fortsatt att pressa ned direktavkastningskraven, som i Stockholms bästa lägen nu ligger på historiskt låga 3,75 procent. Motsvarande nivåer i Göteborg och Malmö är 4,5 och 5,25 procent. 

– Det är låga nivåer, men ska man tro fastighetsägarna finns det potential för ytterligare nedgångar i de större städerna. De flesta räknar med att vakanser och hyror ska utvecklas positivt även 2016, och det finns inget som tyder på att räntorna kommer att stiga från nuvarande låga nivåer inom överskådlig tid, säger Tomas Ernhagen. 

Men det finns orosmoln även på fastighetshimlen. Tillgången till bankfinansiering uppges förvisso vara fortsatt god. Däremot har det blivit svårare att finansiera sig via preferensaktier och företagsobligationer.

– Det finns också en ökad oro bland fastighetsägare utanför de större städerna när det gäller marknadsutvecklingen. En majoritet av dem är tveksamma till köp av fastigheter i vad som kan uppfattas som sekundära lägen. Det skulle kunna innebära att den sammanpressning av direktavkastningskraven som vi sett de senaste åren nått vägs ände och att vi nu står inför en omvärdering av risken mellan objekt i attraktiva och mer sekundära lägen, säger Tomas Ernhagen. 


Om Fastighetsägarnas Sverigebarometer
Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna GFR, Fastighetsägarna MittNord, Fastighetsägarna Stockholm och Fastighetsägarna Syd. Sverigebarometern tar temperaturen på fastighetsbranschen och publiceras en gång per år. Underlaget utgörs av en webbenkät och riktar sig till cirka 500 större fastighetsägare i 28 städer. 
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed