Content page
Fastighetsägarna diskuterade energifrågor med EU-kommissionen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna diskuterade energifrågor med EU-kommissionen

Energideklarationer, tydliggörande av krav på kostnadseffektivitet kring individuell mätning och debitering av värme och varmvatten samt krav vid renoveringar stod på agendan när Fastighetsägarna träffade EU-kommissionär Miguel Arias Cañete, ansvarig för klimat- och miljöfrågor.
Fastighetsägarnas miljöchef, Yogesh Kumar, var nöjd efter det timslånga mötet med kommissionären Miguel Arias Cañete.

– Miguel Arias var tydligt lyssnade och engagerad i våra frågor. Det framkom inte minst när han utlovade att kostnadseffektivitet även framöver kommer vara styrande i tillämpning av krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, säger Yogesh Kumar.

På mötet framförde Fastighetsägarna tillsammans med vd för den europeiska fastighetsägareorganisationen European Property Federation Michael MacBrian vikten av utforma regelverken så att de ekonomiska effekterna blir rimliga samtidigt som de bidrar till en hållbar utveckling.

– För att lyckas med klimatomställningen behöver EU:s regelverk vara utformat så att det hjälper fastighetsägare att ta klimatansvar. Det innebär bland annat att direktiven måste tolkas utifrån förutsättningarna i varje land och inte vara allt för detaljerade eller föreskrivande. Det är glädjande att Miguel Arias lovade att noggrant överväga våra förslag, säger Yogesh Kumar.

Bakgrunden till att mötet var ett brev från European Property Federation (EPF) till kommissionären Miguel Arias där EPF påtalade vilka effekter vidlyfta tolkningar av direktiven på energi- och miljöområdet får för fastighetsägare. I brevet framfördes bland annat följande frågeställningar.
 
1. Förenklar upprättandet av energideklarationer.
2. Behåll och tydliggör kravet på kostnadseffektivitet i direktivets bestämmelser för individuell mätning och debitering. 
3. Avstå från mer detaljerade och föreskrivande krav för renoveringar.
 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed