Content page
Carnegie visar stark ökning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Carnegie visar stark ökning

Genom fortsatt stark expansion kan D Carnegie visa upp ett mer än fyrfaldigat förvaltningsresultat om 186 mkr (42). Hyresintäkterna dubblades till 1.217 mkr (609) och driftnettot mer än dubblades till 554 mkr (258).
Resultatet efter skatt blev 1.139 mkr (233). Värdeförändringen på fastigheter uppgick till 1.307 mkr (278).
FV Idag 2016-02-26

MER stenafastigheter.se

Comments are closed