Content page
Nyproduktion bakom värdetillväxten | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nyproduktion bakom värdetillväxten

Stora försäljningar sänkte hyresintäkterna hos Wallenstam. Wallenstams resultat efter skatt uppgår till 2.754 mkr (585), vilket motsvarar 8,3 kr per aktie (1,7). Fastigheter såldes för 2.129 mkr (2 349) vilket gav realiserade värdeförändringar om 204 mkr (283). Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick samtidigt till 2.507 Mkr (829), varav nyproduktionen svarade för 639 mkr (146).

Substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, ökade med 20 % under året. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr per aktie (1,13) motsvarande en ökning 33 procent.

– Jag kan konstatera att en allt större del av den kraftiga värdeökningen kommer från vår nyproduktion. Vi har under året fyllt på vår markreserv med flera stora spännande stadsutvecklingsprojekt, säger VD Hans Wallenstam.

De stora försäljningarna innebar samtidigt att hyresintäkterna minskade något, ned till 1.549 mkr (1.566). Förvaltningsresultat från fastigheter ökade samtidigt med 14 procent till 672 mkr (592 och under det sista kvartalet var ökningen ännu högre.

På bokslutsdagen hade Wallenstam cirka 1.700 lägenheter i produktion.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-25

MER stenafastigheter.se

Comments are closed