Content page
Kontorshyror upp 16 procent på ett år | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kontorshyror upp 16 procent på ett år

Rekordnivåer i Stockholm. Enligt fastighetsrådgivaren JLL:s Nordic City Report, som presenteras idag, är trycket på Stockholms kontorsmarknad mycket starkt. Det har inneburit rekordnivåer för både vakanser och hyror.
Prime-rent i CBD nådde 5.200 kr per kvm, vilket nominellt sett är en av de högsta nivåerna som JLL noterat på Stockholmsmarknaden någonsin och en ökning på årsbasis om 16 procent. Vakansgraden i Stockholm är nere på 7,1 procent vilket är en minskning på hela 2 procentenheter på årsbasis. Eftersom nyproduktionstakten är mycket låg samtidigt som efterfrågan är hög räknar JLL med ett fortsatt tryck på marknaden under 2016.
På investerarmarknaden förväntar man sig fortsatta nedjusteringar av direktavkastningskraven på delmarknader utanför city när investerare jagar bättre avkastning. Direktavkastningskravet i CBR är nu nere i 3,75 procent uppger JLL.
Fastighetsvärlden Idag 2016-02-23

MER stenafastigheter.se

Comments are closed