Content page
Vasakronan ger utdelning om sex miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vasakronan ger utdelning om sex miljarder

Vasakronan ger hela sex miljarder kronor i utdelning till sina ägare, de fyra första AP-fonderna. Belåningsgraden höjs till 52 procent.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed