Content page
Uppdrag att kartlägga insatsen hem för vård eller boende (HVB) och verksamheter med konsulentstöd till familjehem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att kartlägga insatsen hem för vård eller boende (HVB) och verksamheter med konsulentstöd till familjehem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) ska kartlägga och analysera viss verksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller hem för vård eller boenden, HVB, samt verksamheter som bedriver konsulentstöd till familjehem och jourhem.Tyngdpunkten för kartläggningen ska vara HVB och konsulentverksamheter som bedrivs i enskild regi. Vårdanalys ska dock även kartlägga kommunalt bedriven verksamhet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed