Content page
PG Sabel lämnar Klövern och börjar på Stana | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

PG Sabel lämnar Klövern och börjar på Stana

Stena Fastigheter har utsett Nils Pers, för närvarande VD Stena Fastigheter Stockholm, till vice VD för Stena Fastigheters verksamhet i Sverige. I samband med det tillträder P G Sabel, regionchef på Klövern, som ny VD för Stena Fastigheter Stockholm.

Nils Pers har varit VD för Stena Fastigheter Stockholm sedan 2009. Efter sommaren tillträder han den helt nyinrättade rollen som vice VD för Stena Fastigheter med ansvar för utvecklingsfrågor och transaktion.

– Jag är glad för att ha fått detta förtroende. Stena Fastigheter har haft en mycket expansiv utveckling de senaste åren och det känns spännande att få vara med och driva den fortsatta utvecklingen, säger Nils Pers.

P G Sabel som efterträder honom arbetar för närvarande på Klövern AB som regionchef i Stockholm. Han har en lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat arbetat för AP Fastigheter och Skanska Fastigheter.

– Att få möjlighet att arbeta med en av Stockholmsregionens enskilt viktigaste tillväxtfrågor, var människor skall bo och arbeta, känns mycket stimulerade. Som ny VD på Stena Fastigheter Stockholm får jag kombinera mitt engagemang för hållbar stadsutveckling samt bidra till att skapa bra och attraktiva boende- och arbetsmiljöermiljöer, säger P G Sabel.

För närvarande pågår en omfattande nyproduktion inom Stena Fastigheter, med minst 500 nya lägenheter per år. De närmaste åren har bolaget möjlighet att färdigställa cirka 8.000 lägenheter i attraktiva lägen i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Parallellt med det pågår en lång rad energibesparande projekt och betydande upprustning av det befintliga beståndet.

– Det händer oerhört mycket i bolaget just nu och genom att förstärka den befintliga organisationen och knyta ny kompetens till bolaget står vi väl rustade inför framtiden, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef Stena Fastigheter.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-12

MER stenafastigheter.se

Comments are closed