Content page
Rekordår även för Platzer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rekordår även för Platzer

Göteborgsbolaget Platzer har presenterat sina siffror för 2015 – och det är starka sådana rakt igenom:

  • Hyresintäkterna ökade till 589 mkr (525)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 26 % till 266 mkr
  • Periodens resultat uppgick till 664 mkr (298)
  • Fastighetsvärdet ökade till 9 784 mkr (8 343)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 37,05 kr (30,98)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,81 kr (3,11)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr/aktie (0,75), en ökning med 33 %
  • Gamlestadens Fabriker förvärvades för 750 mkr
  • Nybyggnadsprojektet Gårda 3:14 färdigställdes

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

– 2015 blev ett rekordår för vår verksamhet. Förvaltningsresultatet ökade med 26 %. De långsiktiga finansiella målen uppnåddes med god marginal. Lönsamma fastighetstransaktioner, hög uthyrningstakt och framgångsrik utveckling av projekt i kombination med lägre räntenivåer och sjunkande avkastningskrav är huvudorsakerna till det positiva resultatet.

– Vårt fastighetsbestånd har under åren vuxit genom att vi förvärvat och utvecklat fastigheter i utvalda delområden där Göteborg växer. Samtidigt har vi successivt byggt en organisation med hög fastighetskompetens och härigenom under de senaste fyra åren lyckats mer än fördubbla fastighetstillgångarna och öka substansvärdet per aktie med 60 %. Vi kommer medverka än mer aktivt i såväl tidiga skeden inom stadsutveckling som i förvaltningskedet i utvalda delområden. Vårt fokus är 100 % Göteborgsområdet och det är min övertygelse att det är just den lokala fokuseringen som gör att vi kan fortsätta att leverera bra resultat även de kommande åren.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-11

MER stenafastigheter.se

Comments are closed