Content page
Riktlinjer för uthyrning av bostadsrätt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riktlinjer för uthyrning av bostadsrätt

Fastighetsägarna har tillsammans med HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna tagit fram branschgemensamma riktlinjer kring upplåtelse av bostadsrätt i andra hand. Riktlinjerna har tagit fram med syfte att förenkla hanteringen för en bostadsrättsstyrelse vid en andrahandsuthyrning i föreningen.

Line Zandén, fastighetsjurist och ansvarig för framtagandet av skriften:

Vad menas med upplåtelse av bostadsrätt i andra hand?
– Med upplåtelse i andra hand menas att bostadsrättshavaren upplåter lägenheten till annan för självständigt brukande. Om bostadsrättshavaren tar ut hyra för upplåtelsen eller inte saknar betydelse för bedömningen. Det är vad vi i dagligt tal kallar för att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. 

Varför behövs dessa riktlinjer?
– Riktlinjerna har tagits fram för att förenkla och göra hanteringen av ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse för bostadsrätter mer enhetlig och genom det skapa en tydligare praxis kring hur en bostadsrättsförening ska agera i dessa frågor. 

På vilket sätt kan en bostadsrättsförening ha användning av de nya riktlinjerna?
– Föreningen får en bra bild av vilka typer av skäl för andrahandsupplåtelser som godtagits av hyresnämnderna, och som bostadsrättsföreningar således också bör godta. Föreningarna får ett bra underlag i sin bedömning och dessutom mallar att använda sig av. 

Riktlinjerna finns att beställa eller gratis ladda ner i Fastighetsägarnas webbshop. Till riktlinjerna finns också ett antal mallar. Dessa mallar finns att tillgå på Fastighetsägarna Dokument vår elektroniska tjänst för standarkontrakt eller att ladda ner i pdf-format. Mallarna är kostnadsfria. Eller går att ladda ner

  • FORMULÄR NR 1051. Ansökan om tillåtelse till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand
  • FORMULÄR NR 1054. Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand
  • FORMULÄR NR 1055. Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed