Content page
Mall of Scandinavia en rejäl smäll för Peab | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mall of Scandinavia en rejäl smäll för Peab

Projektnedskrivning om 800 miljoner. FV har flaggat för det tidigare – nu är det officiellt. Köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna, vilket är Peabs största projekt någonsin, har varit utmanande för byggbolaget från start. Projektet har blivit väsentligen dyrare än ursprungskontraktet från hösten 2011 på grund av de stora förändringarna. Detta har medfört svårigheter att bedöma projektets slutresultat.

Under tiden efter det att köpcentrumet invigdes den 12 november 2015 har en genomgång skett av projektet varefter det har skrivits ner med 800 miljoner kronor.

Nedskrivningen kommer att belasta affärsområde Bygg i fjärde kvartalet 2015.

Den underliggande verksamheten i Peab genererar stabila resultat. Samtidigt har den finansiella positionen stärkts markant under senare år, detta trots att projektet Mall of Scandinavia har belastat såväl nettoskuld som likviditet. Nedskrivningen av projektet Mall of Scandinavia är inte likviditetspåverkande. Utifrån detta kommer inte styrelsens beslut om förslag till utdelning för verksamhetsåret 2015 att påverkas av nedskrivningen ovan. Rapport för helåret 2015 lämnas den 16 februari 2015.

– Entreprenadkontraktets utformning, stora förändringar av projektet tillsammans med en bristfällig dialog med vår beställare har lett till väsentliga fördyringar. Nedskrivningen som görs är utifrån redovisningsregler och har inget med våra pågående diskussioner med beställaren att göra, säger Jesper Göransson VD i Peab.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-08

MER stenafastigheter.se

Comments are closed