Content page
Så kan en ny social bostadspolitik se ut | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så kan en ny social bostadspolitik se ut

Satsa på ökad rörlighet genom uppskjuten reavinstskatt och reformerad hyressättning, ge ekonomiskt stöd till resurssvaga hushåll och skapa ett system med förtursboenden. Det är tidigare bostadsminister Stefan Attefalls recept för en ny social bostadspolitik som han presenterade vid ett frukostseminarium hos Fastighetsägarna.

På uppdrag av Fastighetsägarna har Stefan Attefall, bostadsminister (KD) 2010-2014, formulerat ett förslag till en ny sociala bostadspolitik som tar sikte på fler tillgängliga bostäder för inkomstsvaga grupper. Hans recept är att öka antalet tillgängliga bostäder, höjda bostadsbidrag och förtursboenden. 

– Ökad rörlighet är nödvändigt för att få fram fler bostäder. För att åstadkomma det behöver vi både se över reavinstskattensbeskattning och reformera hyressättningssystemet, men det måste också kombineras med ökat bostadsbyggande, säger Stefan Attefall. 

Förutom höjda bostadsbidrag, införandet av hyresgarantier och sänkta inkomstkrav vill han öronmärk tio procent av de bostäder som byggs eller frigörs på hyresmarknaden till inkomstsvaga hushåll. Ett förslag som han är medveten om kan uppfattas som kontroversiellt.

– Ett förturssystem kommer säkerligen att kritiseras av många, men man måste testa sig fram. Det blir en uppgift för kommunerna att ta fram modeller för hur detta ska se ut, säger Stefan Attefall. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed