Content page
Stora skillnader i fjärrvärmebolagens klimatpåverkan | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stora skillnader i fjärrvärmebolagens klimatpåverkan

Fjärrvärmebolagens utsläpp av koldioxid varierar med över 60 gånger mellan Ljungby, som släpper ut mest, och Tyresö och Haninge som inte har något utsläpp av koldioxid från avfalls- eller fossilförbränning. Det visar en ny undersökning från Fastighetsägarna där fjärrvärmebolagens klimatpåverkan undersökts.

Fjärrvärmebolagen med de största utsläppen av koldioxid finns i Ljungby, Uppsala och Västerås. Utsläppsnivåerna på de här orterna ligger betydligt över genomsnittet för de undersökta fjärrvärmebolagen beroende på en hög andel fossila bränslen och avfallseldning.

– På ett år har Uppsala minskat utsläppen av koldioxid med mer än en femtedel. Även om utsläppsnivåerna fortfarande är väldigt höga är det en imponerande förbättring och visar att det är möjligt att drastiskt sänka koldioxidutsläppen, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Fjärrvärmebolag som driver sina kraftvärmeverk med fossila bränslen har generellt sett höga utsläpp av koldioxid men även sopeldning är kraftigt bidragande till höga halter av koldioxid.

– Fossila bränslen bör fasas ut helt för och förnyelsebara energikällor användas istället. Det är fullt möjligt att byta bränsle redan idag och det är ett viktigt steg för att uppnå EU:s mål om minskad förbränning och ökad återvinning, säger Rikard Silverfur.

Minst klimatpåverkan har fjärrvärmebolagen i Tyresö och Haninge där fjärrvärmen helt kommer från biobränslen. Andra kommuner väljer att klimatkompensera för eldning av fossilt bränsle eller avfall.

– I Sollentuna har koldioxidutsläppen mer än fördubblats mot föregående år. Klimatkompensation är visserligen bra men för en långsiktigt hållbar fjärrvärme räcker det inte det inte utan istället krävs en övergång till biobränslen, säger Rikard Silverfur.


Fakta om undersökningen

I rapporten Fjärrvärme och miljö undersöks miljöpåverkan från 60 fjärrvärmebolag spridda över landet med både större och mindre fjärrvärmenät. Miljöpåverkan undersöks i form av koldioxidutsläpp i gram per producerade kWh fjärrvärme samt andel fossilt bränsle. 

Fjärrvärmens klimatpåverkan mäts genom att summera den koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan. I denna undersökning har vi enbart tittat på utsläpp från förbränningen samt hur stor andel fossila bränslen som används i respektive fjärrvärmenät.

För att spåra eventuell korrelation mellan pris och klimatpåverkan har vi även inkluderat fjärrvärmepriser i undersökningen.
 

Fjärrvärmebolag med högst koldioxidutsläpp

1.Ljungby186 g/kWh
2.Uppsala181 g/kWh
3.Västerås162 g/kWh


Fjärrvärmebolag med lägst koldioxidutsläpp

1.Tyresö0 g/kWh
1.Haninge0 g/kWh
3.Värmdö3 g/kWh


Fjärrvärmebolag som har störst minskning av koldioxidutsläpp

1.Uppsala-54 g/kWh
2.Täby-50 g/kWh
3.Skövde-40 g/kWh


Fjärrvärmebolag som har störst ökning av koldioxidutsläpp

1.Sollentuna+43 g/kWh
2.Västervik+34 g/kWh
3.Landskrona+25 g/kWh
3.Huddinge+25 g/kWh

 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed