Content page
Här är hyresgästerna med och påverkar sitt område | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Här är hyresgästerna med och påverkar sitt område

Datum: 2016-02-01 17:00
Text:

​Genom en rad olika satsningar där hyresgästerna varit delaktiga har Smaragd- och Briljantgatan i Göteborg blivit ett finare, trivsammare och tryggare område. När området nu ska utvecklas sker det i nära samverkan och boendedialog med hyresgästerna.

Femhundra post-it-lappar i olika färger berättar vad hyresgästerna på Briljant- och Smaragdgatan i Göteborg vill göra med sitt område. Tillsammans med tekniska undersökningar av fastigheterna kommer synpunkterna från hyresgästerna att ligga till grund för den renovering som ska påbörjas under hösten. Synpunkterna har samlats in på flera olika sätt, bland annat vid fyra olika dialogmöten, och engagerat mer än 300 hyresgäster.

– Vi har redan en mycket god samverkan i området som bygger på vårt arbete med Relationsförvaltning® och ett stort antal hyresgäster som engagerat sig som områdesvärdar. Det är med gemensamma krafter som vi kan lyfta området, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.
Stena Fastigheter har även öppnat upp en gemensam lokal dit alla hyresgäster har tillträde och där alla synpunkter finns till beskådan. Nya lappar kommer fortfarande upp – och även barnen har engagerat sig med önskemål kring olika aktiviteter på gårdarna.

– Dialogen med våra hyresgäster är viktig för utformningen av området. Genom att lyssna på våra hyresgäster, ta tillvara på kunskapen de har om sitt område och involvera dem i utvecklingen skapas bra förutsättningar att utveckla trygga, stabila områden där människor trivs och vill bo kvar länge, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter äger och förvaltar cirka 500 lägenheter på Briljant- och Smaragdgatan. Sedan tidigare pågår flera projekt i området för att skapa trivsel och samverkan. Många hyresgäster har engagerats som områdevärdar och håller i olika projekt som rör odlingar, aktiviteter för de boende och för att det ska vara rent och fint. Här finns också en tolk- och informationsgrupp som tillsammans behärskar 19 olika språk. Dessa har en viktig roll att fylla i boendedialogen och bidrar till att ännu fler får möjlighet att delta med sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter på hur området ska utformas för framtiden.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed