Content page
Två myndigethetsuppdrag ska stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Två myndigethetsuppdrag ska stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur styrningen av pågående nationella insatser mot mäns våld mot kvinnor kan förbättras. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge nationellt kompetensstöd till arbetet mot våld i nära relationer och våldsutsatta kvinnor och barn.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed