Content page
Uppdrag åt Kammarkollegiet att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag åt Kammarkollegiet att utbetala medel i enlighet med överenskommelsen om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården

Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att utbetala medel till landstingen med anledning av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed