Content page
Toppduo vid Castellum slutar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Toppduo vid Castellum slutar

Tage Christoffersson, affärsutvecklingschef i Castellum, och Christer Sundberg, VD i Harry Sjögren AB, helägt dotterbolag till Castellum går i pension under 2016. Båda har varit verksamma i Castellum sedan koncernen bildades på 1990-talet.

Tage Christoffersson är sedan 2013 affärsutvecklingschef i Castellum. Han var dessförinnan, från 1995, verkställande direktör i Eklandia, ett av Castellums sex helägda dotterbolag. Christoffersson kommer att kvarstå i tjänst till årets slut och ersättare är ännu ej utsedd.

Christer Sundberg är sedan 1993 verkställande direktör i Harry Sjögren AB och kommer att sluta under våren. Ersättare är ännu inte utsedd.

– Jag vill tacka både Tage och Christer för deras helhjärtade och långa engagemang. Deras oförtrutna arbete har starkt bidragit till Castellums framgångar och till Västsveriges utveckling, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum.

Fastighetsvärlden Idag 2015-01-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed