Content page
Stefan Sandberg blir ny VD på Uppsalahem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stefan Sandberg blir ny VD på Uppsalahem

Rekryterar från COWI. Uppsalahems styrelse utsåg vid ett extra styrelsemöte den 21 januari, Stefan Sandberg till ny VD. Sandberg tillträder i augusti 2016 och arbetar idag som divisionschef på det internationella konsultbolaget COWI. Han efterträder Uppsalahems nuvarande vd Mikael Rådegård, som fyller 63 år och går i pension efter närmare sex år på posten.

Stefan Sandberg har en bred bakgrund och erfarenhet från bygg- och konsultbranschen med olika ledande befattningar från bland annat Skanska och BoKlok. Inom Skanska jobbade Sandberg som inköpschef, och sedermera ansvarig för all träbostadshustillverkning i Norden. Genom den senare rollen var också Sandberg ansvarig för bolaget BoKlok Byggsystem. I botten har Sandberg en civilingenjörsexamen från KTH, inriktning väg och vatten.

Stefan Sandberg har under huvuddelen av sin karriär arbetat med bostads- och stadsutveckling, både som konsult och beställare.

– Uppsala och Uppsalahem är del i en av Sveriges mest spännande regioner. Uppsalahem är ett mycket välskött bolag och jag är imponerad av den goda ekonomin och den höga nyproduktionstakten. Som ny vd på Uppsalahem får jag kombinera mitt engagemang för hållbar stadsutveckling, samtidigt som jag får möjligheten att positivt påverka Uppsalabornas boendesituation.

Tillträdet sker i augusti 2016.

Uppsalahem äger ungefär 15.000 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala.

Fastighetsvärlden Idag 2016-01-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed