Content page
NCC lämnar bättre resultat än förväntat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC lämnar bättre resultat än förväntat

Bostäder främsta anledningen till lyftet. Ett riktigt lyft i resultatet från bostadsutvecklingen under det sista kvartalet innebar att NCC förbättrade sitt resultat för helåret 2015 betydligt mer än vad analytikerna hade förväntat sig. Vinsten per aktie förbättrades med hela 15 procent mot förväntade 3 procent.

Resultatet före skatt blev nu 2.656 mkr (2.234) och efter skatt blev det 2.120 mkr (1.838). Per aktie motsvarar det 19,59 kr (17,01).

De stora utropstecknen är bostadsutvecklingen samt fastighetsutvecklingen. Dessa affärsområden levererade betydligt bättre än under 2014 och ungefär 75 procent respektive 50 procent av deras resultat togs fram under det sista kvartalet.

Bostadsutvecklingen, eller housing som affärsområdet heter hos NCC, gav ett rörelseresultat om 1.369 mkr jämfört med 949 mkr under 2014. Fastighetsutvecklingen, property development, gav 423 mkr jämfört med 169 mkr 2014.

Inom byggrörelsen var rörelseresultatet i princip oförändrat, det slutade på 1182 mkr (1179). Verksamheten i Norge tyngde ned den verksamheten med minusresultat medan resultaten från övriga länder förbättrades tydligt. Roads var en besvikelse och tappade ordentligt, resultatet därifrån blev 349 mkr (459).

Fastighetsvärlden Idag 2016-01-28

MER stenafastigheter.se

Comments are closed