Content page
Christian Hermelin lämnar Fabeges styrelse | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Christian Hermelin lämnar Fabeges styrelse

Förra veckan meddelade JM:s VD Johan Skoglund att han lämnar sin plats i styrelsen (men sitter kvar som VD, läs mer här). Nu gör Fabeges VD Christian Hermelin samma sak.

Valberedningens förslag är nyval av styrelseledamöterna Anna Engebretsen och Anette Asklin.

Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson. Vidare föreslås omval av Erik Paulsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen anser att de föreslagna nya ledamöterna kommer att förstärka styrelsens kompetens på viktiga områden. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet därmed möter de krav som kan ställas. Genusperspektivet har beaktats och genom valberedningens förslag uppnås en jämn könsfördelning i styrelsen.

FV Idag 2016-01-27

MER stenafastigheter.se

Comments are closed