Content page
Bokslut: Castellum redovisar värdeuppgång på 5 procent | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bokslut: Castellum redovisar värdeuppgång på 5 procent

Laddar för hög nettoinvesteringsvolym 2016. Castellum är som vanligt först ut av de noterade fastighetsbolagen när det gäller att redovisa siffrorna. I  bokslutskommunikén för 2015 framgår 6 procent tillväxt i förvaltningsresultat och en föreslagen utdelning om 4,90 kr/aktie.

  • Hyresintäkterna för 2015 uppgick till 3 299 Mkr (3 318 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 533 Mkr (1 450), motsvarande 9,35 kronor (8,84) per aktie, en förbättring med 6%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.837 Mkr (344) och på derivat till 216 Mkr (-660).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 881 Mkr (1 211), motsvarande 17,57 kronor (7,38) per aktie.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 2.413 Mkr (– 529) varav 1.232 Mkr (1.378) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 2 321 Mkr (1.147) förvärv och 1 140 Mkr (3.054) försäljningar. Därtill har förvärv skett av 50 procent av aktierna i CORHEI Fastighets AB (f d Ståhls), med ett underliggande fastighetsvärde om 2 miljarder kr, för 505 Mkr.
  •  Styrelsen föreslår en utdelning om 4,90 kronor (4,60) per aktie, motsvarande en ökning om 7%

Bruttouthyrningen (alltså årshyra för total uthyrning) under året uppgick till 316 Mkr (304), varav 55 Mkr (55) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 298 Mkr (246), varav konkurser 11 Mkr (12) och 18 Mkr (36) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för året uppgick därmed till 18 Mkr (58), medan den för fjärde kvartalet isolerat uppgick till 11 Mkr (-17).

Värdeförändringen under året uppgick till 1.837 Mkr (344) motsvarande 4,6%. Värdeuppgången består huvudsakligen av 255 Mkr hänförligt till förvärv, 203 Mkr hänförligt till projektvinster och 1 331 Mkr till främst sänkt avkastningskrav. Därtill har genomförda fastighetsförsäljningar medfört en värdeförändring om 48 Mkr.

VD Henrik Saxborn:

– 2015 är året som präglades av hög värdetillväxt, stor omsättning i portföljen och uppstartade förändringsprocesser. Året avslutades med en tillväxt i förvaltningsresultatet om hela 13 procent sista kvartalet. Jag är övertygad om att 2016 blir ett år med fortsatt hög nettoinvesteringsvolym och en tillväxt i förvaltningsresultatet i paritet med målet om 10 procent.

Fastighetsvärlden Idag 2016-01-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed