Content page
Catena har säkrat över 90 procent i Tribona | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Catena har säkrat över 90 procent i Tribona

Nära avnotering. Catena  har den 20 oktober 2015 genom pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona. Acceptfristen löpte från den 15 december 2015 till och med den 15 januari 2016.

Catena har nu meddelat att budet accepterats av så många aktieägare att Catenas innehav av aktier i Tribona motsvarar 91,6 procent av totalt antal aktier och röster i Tribona. Samtidigt meddelar Catena att acceptfristen förlängs till och med den 5 februari 2016.

Catena meddelar vidare sin avsikt att påkalla tvångsinlösen av minoritetsägarnas aktier i Tribona och att verka för en avnotering av Tribonas aktie från Nasdaq Stockholm.

Fastighetsvärlden Idag 2015-01-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed