Content page
Välkommen invit, men regeringen bortser från behovet av övergripande reformer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Välkommen invit, men regeringen bortser från behovet av övergripande reformer

Regeringens inbjudan till blocköverskridande samtal om bostadsmarknaden är välkommen. Vi tolkar det som att regeringen svängt och nu inser att det behövs fler reformer för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Men fokus behöver ligga på övergripande strukturreformer och inte på diskussioner kring områden man redan är överens om. Det säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till regeringens bostadspolitiska utspel.

Fokus för de blockövergripande samtalen ska enligt regeringen ligga på förenklingar av byggreglerna, extra resurser för att utbilda personal till byggbranschen och investeringsstöd för nyproduktion av hyreslägenheter.

– Det är bra att regeringen genom blocköverskridande överenskommelser vill möjliggöra förbättringar av bostadsmarknaden som håller långsiktigt. Men det regeringen ger uttryck för i debattartikeln antyder att den anser att bostadsmarknaden fungerar ganska bra och att det endast krävs minde justeringar för att komma tillrätta med problemen. Strukturproblemen på bostadsmarknaden är emellertid betydande och går långt tillbaka. Småduttande räcker inte utan det krävs övergripande reformer, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. 

Det illa fungerande hyressättningssystemet har av såväl Boverket som EU-kommissionen, IMF, OECD och Världsbanken pekats ut som orsaken till betydande samhällsekonomiska problem. Det byggs inte tillräckligt många nya hyreslägenheter och befintliga bostäder utnyttjas inte effektivt.

– Framtida investeringar förutsätter en bostadsmarknad som fungerar och regeringens låsning vid att dagens system på hyresmarknaden ska bevaras förlänger därför problemen. Flera reformsteg mot en bättre fungerande hyressättning kan tas utan att äventyra konsumentskydd och trygghet för boende. Även detta måste diskuteras i de blocköverskridande samtalen, säger Reinhold Lennebo. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed