Content page
Sigillet utökar och köper tre fastigheter för 128 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sigillet utökar och köper tre fastigheter för 128 miljoner

Sigillet Fastighets AB har i Göteborg förvärvat fastigheterna Inom Vallgraven 19:3 på Drottninggatan 29 i centrum och Lunden 4:10 & Lunden 4:12 belägna i Örgryte.

Fastigheterna har en uthyrbar yta på 4.800 kvm varav 750 kvm kontor, 1.530 kvm bostäder och 2.520 kvm hotell. Överenskommet fastighetsvärde 128 miljoner kronor. 

Det är Kollberg & Hansson som avyttrar fastigheten om 655 kvm i centrum, nära Domkyrkan. Fastigheterna i Örgryte ligger på Ingeborgsgatan 2 och 4.

– Vi är mycket glada och tacksamma att vi erhållit möjligheten att förvärva tre fastigheter med stor utvecklingspotential i två av Göteborgs mest attraktiva lägen, säger Henrik Nilsson, VD i Sigillet Fastighets AB.

Sigillet Fastighets AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger ett 65-tal fastigheter i Göteborgs och Stockholmsregionen med en uthyrbar yta på 130.000 kvm, hyresintäkter på 195 mkr och ett fastighetsvärde på cirka 3,5 miljarder kronor.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-29

MER stenafastigheter.se

Comments are closed