Content page
Så vill Lundbergs öka fastighetsbeståndet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så vill Lundbergs öka fastighetsbeståndet

Vill öka i Stockholm och Linköping – 1.500 lägenheter i planering. Fastighetsvärlden kan berätta att Fastighets AB LE Lundberg vill öka fastighetsbeståndet och att det ska ske genom både projekt och förvärv av främst kontorsfastigheter i Stockholm. Bolaget har jobbat med den strategin under ett antal år.

2011 var fastighetsvärdet 11,6 miljarder kronor, idag är värdet 15,7 miljarder där förändringen även går att tillskriva värdeökningen. Några nya marknader utöver de 13 kommuner där Lundbergs finns idag är inte aktuella.

Peter Whass.
Peter Whass.

– Nej, några sådana planer har vi inte. Vi ser gott om möjligheter, inte minst på projektsidan, i de städer där vi finns, säger Peter Whass, VD på Fastighets AB LE Lundberg, till Fastighetsvärlden.

Bolaget planerar för att om möjligt uppföra cirka 1.500 bostäder under en femårsperiod. Det är nära byggstart, i Linköping, Norrköping och Karlstad, i Örebro pågår två projekt. Det motsvarar en investering på cirka 3 miljarder kronor.

När det gäller projektutveckling av kommersiella fastigheter har Lundbergs framförallt varit aktivt i Norrköping och Linköping och tidigare även Jönköping. Responsen på nyproduktionen har varit bra och i Linköping har bolagets projekt bidragit till att flytta hyresnivån uppåt, till 2.300–2.400 kr/kvm för moderna kontorslokaler.

På transaktionsfronten skulle Whass gärna göra affärer främst i Stockholm och Linköping.

– Vi vill bli större i Linköping. I Stockholm skulle vi gärna förvärva på Kungsholmen, Östermalm, Norrmalm och runt Odenplan. Köpet av fastigheten Asken (på Birger Jarlsgatan vid Eriksbergsplan, reds. anm.) är ett typiskt Lundbergsköp och vi gör gärna fler liknande affärer, säger Peter Whass.

Lundbergs har genom åren inte gjort sig känd på marknaden som en säljare och några planer på att avyttra bestånd finns inte.

– Nej, vi ska inte sälja. Strategin ligger fast och vi kommer att växa om bra tillfällen ges, och i förstahand kommer vi att göra det genom projekt.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-09

MER stenafastigheter.se

Comments are closed