Content page
Rekord i Norden men något ner i Sverige | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rekord i Norden men något ner i Sverige

Fördubbling i Norge och Danmark. Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden kommer att nå nästan €40 miljarder under 2015, visar färska siffror från fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners. Det är den högsta nivån som någonsin har noterats.

– Den kommersiella fastighetsmarknaden är glödhet för tillfället. Det finns köpare på nästan alla typer av objekt, och i många affärer ser vi nya rekordpriser, säger Mikael Söderlundh, Analyschef och Partner på Pangea Property Partners.

Den nordiska transaktionsmarknaden växte med 36 procent under 2015 jämfört med 2014. Tillväxten var särskilt stark i Norge och Danmark, där transaktionsvolymerna mer än fördubblades. Finland noterade också en stark tillväxt om 30 procent. I Sverige sjönk transaktionsvolymen något till € 15,5 miljarder under 2015, men det är fortsatt den enskilt största marknaden i Norden.

För Norden som helhet slår transaktionsvolymen under 2015 de tidigare rekordåren 2006 och 2007. Även i Norge och Finland är det nya rekordvolymer som har noterats.

Den starka transaktionsmarknaden drivs av ökat intresse från internationella fastighetsinvesterare. Utländska investerare stod för drygt 35 procent av omsättningen under 2015, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen. Sex av de tio största affärerna hade en utländsk köpare.

– Norden är en attraktiv marknad för internationella fastighetsinvesterare tack vare god likviditet och hög transparens. Under de senaste åren har Norden stått för 13–15 procent av den totala transaktionsvolymen i Europa, och den siffran kan bli ännu högre 2015, säger Mikael Söderlundh.

Rekordlåga räntor och stark efterfrågan från investerare har gjort att direktavkastningskraven sjunkit ytterligare. De mest attraktiva objekten köps idag på en direktavkastning under 4 procent inom segmenten kontor, handel och hotell.

– Det makroekonomiska klimatet gynnar för närvarande fastigheter, vilket visar sig i den rekordhöga omsättningen. Vi förväntar oss att den höga transaktionsaktiviteten håller i sig även under 2016 med betydande kapitalinflöden till den nordiska fastighetsmarknaden, säger Bård Bjølgerud, VD och Partner på Pangea Property Partners.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed