Content page
Uppdrag att främja arbetet med hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården för att förebygga kroniska sjukdomar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att främja arbetet med hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården för att förebygga kroniska sjukdomar

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att genomföra systematiska insatser för att sprida information om hälsosamma matvanor för att förebygga kroniska sjukdomar. Insatserna riktas till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården med särskilt fokus på primär- och närsjukvård.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed