Content page
Öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården 2015–2018 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården 2015–2018

Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer som redovisas återkommande och som speglar verksamheter med avseende på kvalitet, resultat och effektivitet. Öppna jämförelser är en del av den nationella kunskapsstyrningen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed