Content page
HD: Myresjöhus är skadeståndsskyldigt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

HD: Myresjöhus är skadeståndsskyldigt

Högsta Domstolen fastställde i våras att enstegstätade fasader är en felaktig konstruktion. HD har nu också fastställt att Myresjöhus är skadeståndsskyldigt i den vägledande domen.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed