Content page
Genova förvärvar fastigheter i Nacka | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Genova förvärvar fastigheter i Nacka

Genova Property Group har genomfört två fastighetsförvärv i Nacka.

I Saltsjöbaden har Genova förvärvat en kommersiell fastighet Nacka Solsidan 52:1 till ett underliggande fastighetsvärde om 10 Mkr. Fastigheten innehåller cirka 1.600 kvm uthyrbar area med en tomtarea på cirka 6.000 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd.

I direkt anslutning till Nacka Forum och granne med ICA Maxi har Genova förvärvat 50 procent av aktierna i Konkret Fastighetsutveckling i Nacka AB som äger fastigheten Nacka Sicklaön 386:6. Fastigheten innehåller cirka 2.200 kvm handelsyta med en tomtarea på cirka 5.200 kvm och är idag fullt uthyrd med Rusta som största hyresgäst. Avsikten är att Genova tillsammans med Fastator AB ska utveckla fastigheten till bostäder.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed