Content page
Uppdrag att utforma en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att utforma en kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsens att under 2016 fördela medel för kompetenssatsning riktad till baspersonal inom äldreomsorgen och baspersonal inom funktionshindersområdet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed