Content page
Serneke säljer projekt och byggrätter för 300 mkr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Serneke säljer projekt och byggrätter för 300 mkr

Avyttrar intill blivande Karlavagnstornet.  Hemsö förvärvar en fastighet i Göteborg med byggrätter under framtagning samt Regionens hus som är under uppförande i Skövde. Det är Serneke som säljer på ett tidigt stadium i utvecklingen. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 96 mkr för fastigheten i Göteborg och 200 mkr för fastigheten i Skövde.

Fastigheten i Göteborg ligger vid Karlavagnsplatsen och har 12.000 kvm byggrätter under framtagande för bland annat samhällsservice och bostad. Här är avsikten är att uppföra en utbildnings- och vårdfastighet kallad ”Utbildningens- och hälsans hus”.

I Skövde gäller affären Regionens hus som är under uppförande. Regionens hus kommer efter färdigställande att omfatta 7.300 kvm och Landstinget blir långsiktig hyresgäst med en återstående genomsnittlig kontraktstid på 16 år.

– Genom förvärven säkerställer Hemsö framtida samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Göteborg och Skövde. Vi ser fram mot att i nära samarbete med kommande hyresgäster skapa bra lokaler för samhällsservice, säger Hemsös VD Per Berggren.

Regionens hus i Skövde beräknas vara färdigställt 2018 och Utbildningens- och hälsans hus i Göteborg beräknas vara färdigställd 2019. Tillträde sker omedelbart.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed