Content page
Potential trots värdeminskning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Potential trots värdeminskning

Castellums dotterbolag Harry Sjögren AB har förvärvat fastigheten Bolsheden 1:4, även kallad Kungsporten, från Valad. Fastigheten är strategiskt belägen vid Säröleden (väg 158), 22 km från centrala Göteborg, precis över gränsen mot Kungsbacka, nära havet och attraktiva bostadsområden. de närmast belägna större industri- och handelsområdena är Sisjön och Frölunda Torg, som ligger 9 km norr om Bolsheden.

Kungsporten är en blandfastighet som består av sju byggnader med kontor och kontorshotell, butiker, lager, restaurang, gym och en bensinmack. Sex av byggnaderna är uppförda runt en hästskoformad innergård. den uthyrningsbara ytan är 17 804 kvm uppdelat på 8 480 kvm kontor, 5 900 kvm butik och 3 424 kvm industri. i byggnaderna finns drygt 80 hyresgäster som verkar inom såväl livsmedels- och grossisthandeln som vårdsektorn. uthyrningsgraden uppgår till 86 procent. de största hyresgästerna är Axfood (Hemköp) som hyr 3 555 kvm samt ett gym som hyr 1 145 kvm. övriga hyresgäster är små, vilket delvis förklaras av kontorshotellet. Byggnaden är två-tre våningar hög, uppförd 1991 och tillbyggd 1997. Byggnadens kvalitet bedöms som normal till god. Allmänna kommunikationer finns i form av buss till Göteborg och Kungsbacka. Till fastigheten hör cirka 450 parkeringsplatser. För Harry Sjögren AB utgör fastigheten ett bra tillskott till befintligt fastighetsbestånd i Kungsbacka och västra Göteborg där man sedan länge är en betydande aktör.

Valad (då Teesland iOG) förvärvade fastigheten från GLG Fastigheter för 175 miljoner kr år 2006. då var den initiala direktavkastningen 7,1 procent på en vakansgrad på 10 procent. det var Teeslands första förvärv i Göteborgsregionen. Nu säljer man fastigheten för 154 miljoner kronor. Vi kan anta att Valad har skrivit av fastigheten med 2–3 procent om året så bokföringsmässigt torde försäljningen inte innebära någon förlust för dem.

Fastigheten har i dagsläget en vakansgrad på 14 procent. det är främst kontors- och lagerytor som är vakanta. Efterfrågan är god då fastigheten ligger strategiskt mellan två tydliga tillväxtkommuner i Göteborgsregionen. i närområdet finns dessutom planerat större bostads- och infrastrukturprojekt. Att fylla vakanserna borde därför inte vara något större problem.

TEXT Karin Witalis

MER stenafastigheter.se

Comments are closed