Content page
Pionjär säljer mer med bra resultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pionjär säljer mer med bra resultat

I början av oktober sålde Konsum Värmland fastigheten Köpet 1 till Eurocommercial för 600 miljoner. Försäljningen avser en helt moderniserad Coop om 11.000 kvm samt ytterligare 26 butiker och 8 restauranger. Ombyggnad pågår av delar av fastigheten och Konsum Värmland har kvar ansvaret att färdigställa projektet, som ska stå klart våren 2016.

Bergviks köpcentrum 4 km utanför Karlstad är ett av landets största detaljhandelsområden. Det ligger längs med E18 där riksvägarna 61 och 62 ansluter norrifrån. Handelsområdet består av fyra fastigheter, Köpet 1, 2, 3 och 4, och omfattar strax över 49.000 kvm handelsyta.

För Konsum Värmland innebär försäljningen slutet på en lång närvaro som fastighetsägare i Bergvik. Redan 1965 presenterade Konsum de första planerna på att öppna ett varuhus utanför stadskärnan, eftersom dåvarande Domus Karlstad, byggt 1962, redan hade blivit för trångbott. Hela 20 år senare, 1982, invigdes Värmlands första externa stormarknad i Bergvik. Sedan dess har det hänt mycket på det som tidigare var ett ganska anonymt industriområde.

År 1982 öppnade Obs! (i dag Coop Forum), Maxis (i dag ICA Maxi) och OK Värmland på Bergvik. De hade då tillsammans 20.000 kvm handelsyta. under 90-talet byggdes handelsområdet ut i flera etapper. År 2001–2003 gjordes ytterligare en utbyggnad då området kompletterades med en galleria innehållande 60 butiker och elva kafé/restauranger. År 2005 renodlades verksamheten genom att Konsum Värmland sålde galleriadelen (Köpet 3) till Eurocommercial.

Just nu är hela Bergvik återigen i en mycket omfattande förnyelsefas som kommer att pågå en bit in på nästa år. Förutom en uppdaterad in- och utsida byggs även en helt ny shoppinggata med många nya butiker och restauranger. I hjärtat av Bergvik skapas mat- och aktivitetsytan Spisa.

Konsum Värmland säljer nu fastigheten Köpet 1 i linje med den renodlingsprocess som inleddes av KF-koncernen under 2013 och som innebär att fastighetsbeståndet över tid kommer att avyttras i en Strukturerad process. För Eurocommercial innebär förvärvet att man blir ensam ägare av galleriadelen. Den normaliserade avkastningen i affären bedöms till cirka 5,25 procent.

Det kan tyckas lågt, men motiveras av att det är ett kompletteringsköp där Eurocommercial säkerställer kontrollen över en stor del av området.

TEXT Karin Witalis

MER stenafastigheter.se

Comments are closed