Content page
Fabege och Peab bryter upp på Råsundaprojektet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fabege och Peab bryter upp på Råsundaprojektet

Väntad affär i Solna. Via delägda Visio äger Fabege och Peab tillsammans byggrätterna på Råsundatomten. Den ursprungliga fastigheten omfattade cirka 16.000 kvm befintliga kontorsbyggnader (bland annat det så kallade Dallashuset), cirka 19.000 kvm kommersiella byggrätter och cirka 70.000 kvm bostadsbyggrätter.

Fabege och Peab har nu kommit överens om att dela upp ägandet innebärande att Fabege förvärvar den kommersiella delen innefattande de befintliga kontorsbyggnaderna och den kommersiella byggrätten medan Peab förvärvar samtliga bostadsbyggrätter.

På den kommersiella byggrätten ska Fabege som tidigare aviserats uppföra en kontorsbyggnad för bland andra Telenor Sverige (läs mer här).

– Vi genomför nu som planerat uppdelningen av byggrätterna på gamla Råsunda. Fabeges förvärv av de kommersiella byggnaderna och byggrätterna ligger i linje med vår fortsatta utveckling av Solna. Vi är glada att nu få ta helhetsansvaret för den fortsatta utvecklingen och byggnationen av den kontorsfastighet dit Telenor Sverige ska flytta under andra halvåret 2018, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Jesper Göransson, VD Peab:

– Genom uppdelningen kan Peab nu fokusera på att utveckla attraktiva bostäder i ett mycket centralt läge med bra kommunikation och närhet till service och handel.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-21

Fabege bygger ett nytt kontorshus där Råsunda fotbollsstadion tidigare låg. Kontorshuset byggs vid den tidigare södra läktaren och kommer att fungera som "bullervall" för de bostadshus som ska byggas bakom. Till vänster på bilden syns ”Dallashuset” som inte ska rivas.
Fabege bygger ett nytt kontorshus där Råsunda fotbollsstadion tidigare låg. Kontorshuset byggs vid den tidigare södra läktaren och kommer att fungera som ”bullervall” för de bostadshus som ska byggas bakom. Till vänster på bilden syns ”Dallashuset” som inte ska rivas.

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed