Content page
Corem bygger och hyr ut 30.000 kvm i Västerås | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Corem bygger och hyr ut 30.000 kvm i Västerås

Corem och Svenska Retursystem AB har tecknat ett avtal avseende förhyrning av cirka 30.000 kvm i Hacksta i Västerås. Hyresavtalet löper på 15 år med ett årligt hyresvärde om 16,2 mkr.

Corem kommer att förvärva 66.000 kvm mark av Västerås Stad och uppföra den nya anläggningen med Logistic Contractor som totalentreprenör. Beräknad projektkostnad är cirka 215 mkr, varav förvärv av mark uppgår till drygt 16 mkr. Inflyttning är planerad till mars 2017.

Svenska Retursystem har idag fyra anläggningar, varav en är belägen i Corems fastighet Bråta 2:136 i Mölnlycke Logistikpark. Anläggningen i Västerås kommer att bli Svenska Retursystems största och hantera cirka 70 miljoner returlådor per år.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-21

MER stenafastigheter.se

Comments are closed