Content page
Uppdrag åt Socialstyrelsen att göra en kartläggning av tolkar m.m. i hälso- och sjukvården och tandvården | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag åt Socialstyrelsen att göra en kartläggning av tolkar m.m. i hälso- och sjukvården och tandvården

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av hur stödet avseende andra talade språk än svenska ser ut inom hälso- och sjukvården och tandvården för att underlätta för asylsökande och nyanlända kvinnor och män, pojkar och flickor att kommunicera med vården. I uppdraget ingår att kartlägga tillgången till tolkar och flerspråkig personal.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed