Content page
Stor satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stor satsning på vård för personer med kroniska sjukdomar

Under 2016 satsar regeringen 150 miljoner kronor på olika insatser för bättre vård till personer med kroniska sjukdomar. Regeringen ingår en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ger uppdrag till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed