Content page
Philip Kagstedt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Philip Kagstedt

har rekryterats till Newsecs transaktionsteam i Göteborg. Där han kommer att arbeta med förmedling av kommersiella fastigheter i västra Sverige.
Kagstedt har sju års erfarenhet från fastighetsbranschen, senast från Fastlandet Förvaltnings AB där han arbetat med förvaltning och utveckling av fastigheter i Göteborgsregionen. 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed