Content page
Nytt domslut: ledningar blir inte fastighetstillbehör | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt domslut: ledningar blir inte fastighetstillbehör

Ledningar som ingår i ett större ledningsnät är att betrakta som nätägarens, även om ledningarna sammanfogats med fastigheten. Det framgår av ett domslut från Högsta domstolen. Ett viktigt klargörande som nu ger en tydlighet kring vem som äger fastighetsöverskridande nät anser Fastighetsägarna.

Högsta domstolen prövade frågan om äganderätten till teleledningar i en fastighet efter att en bostadsrättsförening i Göteborg drivit frågan om att teleledningar som dåvarande Televerket försåg huset med borde vara att betrakta som fastighetstillbehör. Högsta domstolen ansåg i likhet med både hovrätten och tingsrätten att ledningarna, även om de är sammanfogade med fastigheten, ska ses som en del i ett större nät och därmed inte är fastighetstillbehör.

– Beslutet innebär att det nu är klargjort att ledningar för tele- och datakommunikation och liknande är nätägarens. Det innebär också att underhållsansvaret är tydliggjort och att nätägaren ansvarar för både funktion och underhåll, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed